MENU GŁÓWNE

PARTNERZYCzwartek 16.08.2018

Tutaj znajdziesz ważne ogłoszenia i informacje dotyczące naszego przedszkola

Ankieta dla Rodziców Uczniów i Przedszkolaków - Dotacja Unijna - Prosimy o wypełnienie

Szanowni Rodzice !

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety przeznaczonej dla rodziców, przygotowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w ramach przegotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach programu pt. "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie, 10.1.4 Edukacja przedszkolna"

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony na to czas.

Link do ankiety. W sytuacji gdy dwójka lub więcej dzieci z rodziny chodzi do placówki zwracam się z prośbą, aby rodzic wypełnił daną ankietę tyle razy ile dzieci uczęszcza do Przedszkola nr 381.
 

LINK DO ANKIETY PONIŻEJ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVZGOjRz-Pn3E3j3XmkWUeWXPqrDrR-ISIKAG79uoKkho5AQ/viewform?usp=sf_link