MENU GŁÓWNE

PARTNERZYPiątek 14.12.2018

Tutaj znajdziemy zaproszenia do udziału w konkursach, wystawach oraz innych wydarzeniach kreatywnych, które ze względu na swą tematykę są organizowane dla uczniów klas od 0 do 8 w Szkole Podstawowej nr 316. Uczniów zapraszamy do uczestniczenia w nich a Rodziców do kibicowania!

KONKURS RECYTARORSKI "Warszawska Syrenka" 2018

Zapraszamy uczniów kl. 0-VII do do udziału w szkolnym etapie Konkursu Recytatorskiego. Konkurs odbędzie się w środę 7 marca 2018 r. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem - kliknij WIĘCEJ
 

REGULAMIN

41. KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WARSZAWSKA SYRENKA

 

I. ORGANIZATORZY

Mazowiecki Instytut Kultury  – Organizator finału Konkursu

Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
– Współorganizator finału Konkursu

Organizatorzy lokalni (szkoły, ośrodki kultury, gminy Mazowsza, dzielnice Warszawy) – organizatorzy przeglądów eliminacyjnych

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych:

klasy 0 – III (od 6-ciu lat)
lasy IV – VI
klasy VII – VIII i gimnazja

 

III. REPERTUAR

 1. Dotyczy wszystkich eliminacji:

Ÿ      Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty!

Ÿ      Pozostali: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut!

Ÿ      Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.

Ÿ      Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.

 • Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.
 • Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.
 • Komisje konkursowe mogą wprowadzać własne zapisy regulaminowe nie odbiegające od założeń Regulaminu przesłuchań finałowych

 

2. Dotyczy eliminacji finałowych:

Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika).

W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI, VII-VIII i gimnazjum).

 

IV. KRYTERIA OCENY

 • Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie eliminacji Konkursu
 • Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności względem uczestników ocenianych przez siebie, które jest obowiązkowym załącznikiem do protokołu na każdym poziomie eliminacji Konkursu. Brak załącznika oświadczenia jest podstawą do unieważnienia eliminacji.

Ÿ Jury ocenia:

 • dobór repertuaru
 • interpretacja utworu
 • kultura mowy
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

V. NAGRODY

Eliminacje

O rodzaju nagród decydują organizatorzy lokalni Konkursu.

Finał

Organizator finału Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców.

 

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji:

Eliminacje środowiskowe odbywają się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych na terenie dzielnic i gmin;

Eliminacje gminne – dla laureatów eliminacji środowiskowych, przeprowadzają gminne ośrodki kultury (ew. udzielają informacji o zmianie miejsca w ich gminie);

Eliminacje powiatowe dla laureatów eliminacji gminnych, przeprowadzają wytypowane placówki na terenie powiatu;

Finał konkursu – dla laureatów eliminacji powiatowych i stołecznych w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

 

W określonych wypadkach jeden z tych szczebli może zostać pominięty po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Instytutu Kultury.

 

Komisje powiatowe i stołeczne kwalifikują do Finału:

 • 1 recytatora (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 100 osób;
 • 2 recytatorów (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników przekroczyła 100 osób.
 • Do finału mogą zostać zakwalifikowani tylko recytatorzy, którzy przeszli przez wszystkie pozostałe etapy konkursu lub, w określonych przypadkach, przez te etapy Konkursu, które wcześniej zostały uzgodnione z Mazowieckim Instytutem Kultury.
 • Mazowiecki Instytut Kultury zobowiązuje organizatorów lokalnych do przesłania w formie elektronicznej na adres a.mizinska@mik.waw.pl informacji o terminach eliminacji w regionach.
 • Protokoły z eliminacji powiatowych i stołecznych w formie elektronicznej powinny wpłynąć do Mazowieckiego Instytutu Kultury do 5 kwietnia 2018 r.

 

Finał 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

odbędzie się w Centrum Promocji Kultury  dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w dniach 14 i 15 kwietnia 2018 r.

 

Koncert Laureatów 41. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka

odbędzie się w Centrum Promocji Kultury  dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w dniu 21 kwietnia 2018 r.

 

Dodatkowe informacje: Anna Mizińska (Dział Teatru MIK), a.mizinska@mik.waw.pl, tel. 22 586 42 14, 601 664 198.