MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Czym jest innowacja pedagogiczna?

  1. innowacja pedagogiczna to nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły,
  2. eksperyment pedagogiczny to działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r

Nasze Innowacje