MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Zapraszamy uczniów do uczestnictwa!

 • Oferta edukacyjna szkoły - koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe przeznaczone dla uczniów klas IV - VII w roku szkolnym 2018/2019

  26.09.2018 10:55 | więcej »
 • Nauka gry na flażolecie
  OPIS ZAJĘĆ:

  Zajęcia te wspomagają koncentrację i słuch, uczą współpracy, są ćwiczeniami rąk, rozbudzają zainteresowanie grą na instrumentach, uwrażliwiają na muzykę, wpływają na lepszą samoocenę ucznia i poczucie sukcesu naukę gry na flażolecie.
  Zajęcia te wspomagają koncentrację i słuch, uczą współpracy, są ćwiczeniami rąk, rozbudzają zainteresowanie grą na instrumentach, uwrażliwiają na muzykę, wpływają na lepszą samoocenę ucznia i poczucie sukcesu
  20.03.2017 13:01 | więcej »
 • English my hobby dla klas
  OPIS ZAJĘĆ:

  Zajęcia mają na celu poszerzanie słownictwa,  wiedzy o kulturze i tradycji Wielkiej Brytanii, utrwalanie struktur gramatycznych. Zajęcia mają na celu poszerzanie słownictwa,  wiedzy o kulturze i tradycji Wielkiej Brytanii, utrwalanie struktur gramatycznych.

  20.03.2017 12:56 | więcej »

 • OPIS ZAJĘĆ:
  zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze

  20.03.2017 12:54 | więcej »

 • OPIS ZJAĘĆ:
  zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną.
  20.03.2017 12:55 | więcej »

 • OPIS ZAJĘĆ: 
  Gry i zabawy ogólnorozwojowe- zajęcia ogólnorozwojowe ruchowe rozwijające sprawność ruchową dzieci.

  Cele ogólne:

  - rozwijanie sprawności ruchowej,

  - doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

  - kształtowanie umiejętności współpracy w grupie/zespole,

  - kształtowanie pojęcia „zdrowa rywalizacja” i zasady fair-play.

  20.03.2017 12:55 | więcej »
 • Spotkanie z baśnią”-
  OPIS ZAJĘĆ: zajęcia czytelnicze rozwijające zainteresowanie czytelnictwem.

   

  Cele ogólne:

  - rozwijanie wyobraźni, kreatywności,

  - doskonalenie umiejętności uważnego słuchania,

  - doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych na dany temat,

  - zdobywanie wiedzy ogólnej,

  - rozwijanie twórczości literackiej plastycznej,

  - wzbogacanie słownictwa,

  - ćwiczenie umiejętności pracy w zespole,

  - rozwijanie sprawności manualnej.

  20.03.2017 12:58 | więcej »
 • Zielona sówka - zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i matematyczne
  OPIS ZAJĘĆ:

  Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci zainteresowanych przyrodą i matematyką. Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowania światem, jego różnorodnością i pięknem. Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami przyrodniczymi oraz dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska. Rozwijania logicznego myślenia, zainteresowań matematycznych uczniów.  Na zajęciach wykorzystane będą aktywizujące metody pracy takie jak zajęcia terenowe, doświadczenia, obserwacje, gry i zabawy o tematyce przyrodniczej, spotkania z ciekawymi ludźmi.

  20.03.2017 12:59 | więcej »
 • Edukacja finansowa CHA - CHING
  OPIS ZAJĘĆ:

   

  (zajęcia dla chętnych uczniów z klas 3)

  Zajęcia te w przystępny sposób wyjaśniają dzieciom świat finansów osobistych i rodzinnych.  Celem programu jest wykształcenie pozytywnych postaw, związanych z zarządzaniem finansami przez uczniów.

  Podczas zajęć dzieci oglądają kreskówki i wykonują różnorodne ćwiczenia, opracowane w taki sposób, aby edukacja finansowa stała się zabawą. Każdy z bohaterów Cha-Ching poprzez swoje historie przybliżają najmłodszym cztery najważniejsze aktywności związane z pieniędzmi: zarabianie, oszczędzanie, wydawanie i pomaganie.

  20.03.2017 13:00 | więcej »
 •  

  " Łamigłówki małej główki "
  OPIS ZAJĘĆ:
  rozwijanie myślenia logicznego wśród uczniów klas młodszych.

  20.03.2017 13:02 | więcej »
 •  

  Planszomaniacy
  OPIS ZAJĘĆ:

  Ci, którzy lubią grać w gry planszowe na pewno nie będą się nudzić. Gry logiczne, strategiczne, grupowe, matematyczne, przygodowe i inne to propozycja spędzenia wolnego czasu  nie przy komputerze. To zajęcia czysto rozrywkowe.

  20.03.2017 13:03 | więcej »
 • Szkolni scrabbliści
  OPIS ZAJĘĆ:


  „Szkolni scrabbliści” przeznaczone są dla uczniów I etapu edukacyjnego, którzy chcą poszerzyć wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej, lubią bawić się literami i słowami, chcą grać w scrabble.  Dzieci w młodszym wieku szkolnym są otwarte i ciekawe świata.
  Jest to  najlepszy okres, aby ich naturalną ciekawość skierować na właściwe tory. Warto popularyzować  gry, które niosą „dobre przesłanie” wzbogacając jednocześnie umiejętności związane z opanowaniem rodzimego języka.


  Scrabble to jedna nielicznych gier w dzisiejszych czasach, gdzie nikt nikogo nie zabija”słowa polskiej pisarki Moniki Szwaja

  20.03.2017 13:04 | więcej »
 • Klub gier planszowych dla klas II - III
  OPIS ZAJĘĆ:


  W ramach spotkań dzieci poznają różne gry w tym także gry typowo dydaktyczne. W ciągu roku będzie zorganizowany jeden lub dwa turnieje szkolne z wybranej gry ( jeśli jest potrzeba to międzyszkolne???). Można zorganizować spotkanie z rodzicami przedstawiając gry , które pomagają rozwijać koncentrację, uczyć liczenia, ortografii itd  na przykład z okazji akcji Tydzień Dysleksji.
  Zajęcia trwają 2 godziny lub 2 x po 1 godzinie - w zależności od możliwości lokalowych i liczby uczniów.

  20.03.2017 13:04 | więcej »
 • Edukacja międzykulturowa
  OPIS ZAJĘĆ:

  Opowieści, legendy, podania – cykl warsztatów dla uczniów oparty na kanwie lokalnych legend i podań.

   
  • Rozwijanie zainteresowań geograficznych oraz przybliżenie polskich tradycji historycznych, wierzeń ludowych, legend.

  • Zachęcenie dzieci do uważnego słuchania ciekawie przekazywanych baśni i czerpania przyjemności z kontaktu z żywym słowem.

  • Upowszechnianie polskiej  tradycji i kultury, w szczególności opowieści regionalnych.

  • Przybliżanie wybranych elementów folkloru.

  • Budzenie uczucia tolerancji dla odmienności w wyglądzie, wyrażaniu potrzeb i poglądów.

  • Zwiększenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej.

  20.03.2017 13:05 | więcej »
  1. A to ciekawe!"
   CELE ZAJĘĆ:

   Cele zajęć:

    - Wzbudzanie zainteresowań otaczającym światem

   -  Zapoznawanie dzieci z ciekawymi zakątkami świata, ich przyrodą, zabytkami itp

   -  Rozwijanie świadomości ekologicznej.

   -  Tworzenie prac plastycznych inspirowanych poznawaną rzeczywistością.

   -   Poznawanie literatury dziecięcej różnych narodowości.

    

  20.03.2017 13:05 | więcej »
 • SZKOLNY KLUB ORIGAMI „Jelonek”
  OPIS ZAJĘĆ:

  Kontynuacja zajęć origami  z ubiegłego roku  lub jeśli będzie taka potrzeba stworzenie grupy początkującej np. w klasach drugich.

  20.03.2017 13:05 | więcej »
 • TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ
  OPIS ZAJĘĆ:


  Celem zajęć jest rozwijanie manualnych zdolności uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ginącą umiejętność szycia  i haftu ręcznego. Podczas zajęć dzieci poznają tajniki szycia podstawowymi ściegami oraz haftu krzyżykowego, nauczą się przyszywać guziki. Wykonają szmaciane zabawki, filcowe gadżety, ozdoby okolicznościowe itp.

  20.03.2017 13:06 | więcej »
 • Z JĘZYKIEM POLSKIM ZA PAN BRAT
  OPIS ZAJĘĆ:

  Celem zajęć jest propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci, wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej oraz przygotowanie uczniów do konkursów humanistycznych typu Alfik Humanistyczny, Omnibus, Z ortografią na co dzień”, „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, „ Mistrz ortografii”.
  20.03.2017 13:06 | więcej »
 • WEHIKUŁ CZASU
  OPIS ZAJĘĆ:

  Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do nauki historii, zapoznanie z wybranymi wydarzeniami historycznymi, uświadomienie zmian zachodzących w życiu człowieka na przestrzeni wieków.

  Podczas zajęć dzieci będą poznawać historię przez zabawę. Między innymi będą tworzyć prace plastyczno-techniczne inspirowane historią, czytać lub słuchać książki o tematyce historycznej przeznaczone dla dzieci, szukać informacji w wydawnictwach popularno-naukowych, a jeśli rodzice wyrażą zgodę może wybierzemy się na wycieczki.
  20.03.2017 13:07 | więcej »