MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

INFORMACJE OGÓLNE na ROK SZKOLNY 2017/2018

 • „Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się i radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym”.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dla Rodziców z psychologiem
  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 – Panią Moniką Przybysz – które odbędzie się 16.10.2018 (wtorek) o godz. 17.00 w naszej szkole na temat:

  „Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się i radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym”.

  Zapisy na szkolenie odbywają się przez dziennik elektroniczny (Librusa) u Wychowawców klas do 5.10.2018 (piątek). Liczba miejsc ograniczona.

  Zapraszamy szczególnie Rodziców Uczniów klas 8 J

  04.10.2018 14:03 | więcej »
 • BEZPŁATNE Warsztaty Psychoedukacyjne dla Rodziców

  Dzień dobry

    Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zaprasza na kolejną edycję BEZPŁATNYCH Warsztatów Psychoedukacyjnych dla Rodziców:

  1)    "Parents as Partners - Rodzice jako Partnerzy" - grupa rusza 24 października - SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCAJ

   2)    Warsztaty Umiejętności Wychowawczych cz. I "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" - grupy ruszają w pierwszym tygodniu października: 02.10.2018 (wtorek); 04.10.2018 (czwartek); 08.10.2018 (poniedziałek) - SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCAJ

   ZAPISY NA WARSZTATY - TELEFONICZNIE.

  Szczegółowe informacje w załączonych ulotkach.

  Prosimy o udostępnienie informacji osobom zainteresowanym.

   

  Pozdrawiam

  Bogumiła Jurek

  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

  Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

  22-664-13-42

  22-664-08-49

  W

  Warsztaty umiejętności wychowawczych część I
  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały;
  jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

  POBIERZ.pdf

   

  PARENTS AS PARTNERS
  RODZICE JAKO PARTNERZY

  POBIERZ.pdf

  04.10.2018 13:58 | więcej »
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców -,,Konsekwencja w wychowaniu. Nagradzanie i karanie.’’

  Zajęcia warsztatowe dla rodziców -,,Konsekwencja w wychowaniu. Nagradzanie i karanie.’’

  Zapraszam na zajęcia warsztatowe : 5.06.2017r.(wtorek)rodziców zainteresowanych tematem:

  ,,Konsekwencja w wychowaniu. Nagradzanie i karanie.’’

  Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 i będzie trwało 60 min.

  Miejsce spotkania: sala nr 101 ( I piętro).

  Liczba miejsc: 15.

  Proszę o informację dotyczącą chęci uczestnictwa poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie 22 664 62 07 wew.208 do 4.06.2018r. Pozdrawiam.

                                                                         Edyta Kowalik psycholog

  05.06.2018 09:21 | więcej »
 • Komunikat dla Rodziców dzieci realizujących naukę na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

   

         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 prosi Rodziców dzieci realizujących naukę na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, którego ważność kończy się w bieżącym roku szkolnym, o zgłaszanie się do Poradni w celu podjęcia procedury orzeczniczej dotyczącej kontynuacji kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny. Wcześniejsze podejmowanie badań diagnostycznych  umożliwi harmonijne wydawanie orzeczeń.
   

  Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku  - przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 60.2017)  Art. 312.

   Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:
  1)     I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
  2)    II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

   

      W przypadku ubiegania się o orzeczenie po raz pierwszy należy zgłosić się do przewodniczacej Zespołu Orzekajacego w celu uzyskania informacji dotyczących procedury uzyskania orzeczenia.

   

     Druki wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są do uzyskania
  w sekretariacie Poradni lub do pobrania ze strony internetowej Poradni.

   

      Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych, dokumentację medyczną potwierdzającą niepelnosprawność, poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane, a także opinię sporządzoną przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistów na temat funkcjonowania ucznia
  w szkole.

       Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędna informacja o stanie zdrowia ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia - dokument stwierdzający niepełnosprawność.

   

          Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci i młodzież, wobec których można stosować specjalną organizację nauki i metody pracy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to uczniowie niepełnosprawni:

   1. niesłyszący, słabosłyszący,
   2. niewidomi, słabowidzący,
   3. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
   5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
   6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   7. ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,

                    oraz

   1. zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
   2. niedostosowani społecznie.

   

      Dla uczniów z wadą słuchu i wzroku Poradnią właściwą do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”, przy ulicy Raszyńskiej 8/10, a dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera  - PPP nr 10,  przy ul. Wrzeciono 24.

  27.03.2018 00:10 | więcej »
 • Bemowski dzień świadomości na temat autyzmu
  Kwiecień to czas poświęcony poszerzaniu wiedzy i świadomości na temat autyzmu. Z tej okazji Poradnia pragnie serdecznie zaprosić rodziców dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu na warsztaty oraz konsultacje w dniu: 07.04.2018 r.  w godzinach 9-13. 
   
   
  26.03.2018 23:39 | więcej »
 • Spotkanie szkoleniowe dla Rodziców dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich (odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
  Szanowni Państwo, Rodzice naszych Uczniów,
  Uprzejmie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe dla Rodziców dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich (odpowiedzialność w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).
  Spotkanie odbędzie się 20.03.2018 (wtorek) w godz. 17.00-18.00 na stołówce szkolnej.
  Szkolenie jest dedykowane szczególnie Rodzicom Uczniów klas 6 i 7 z uwagi na wiek dzieci, który sankcjonuje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  Spotkanie poprowadzi strażniczka miejska – Pani Katarzyna Noskiewicz, która na co dzień realizuje zajęcia profilaktyczne także na terenie naszej szkoły dla naszych Uczniów.
  To bardzo istotny temat w edukacji rodzicielskiej.
   
  Serdecznie zapraszamy,
  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 316
  26.03.2018 23:05 | więcej »
 • Szkolenie dla Rodziców
  „Jak pracować z uczniem z dysleksją?”
  Szanowni Państwo,
  uprzejmie zapraszamy już dziś i zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu pt. „Jak pracować z uczniem z dysleksją?”, które odbędzie się 17.10.2017 (wtorek) w godz. 17.00-18.00 na stołówce szkolnej.
  Spotkanie poprowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 – Pani Wiesława Szustkiewicz (specjalista terapii pedagogicznej, wicedyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 20) i Pani Monika Przybysz (psycholog z PPP nr 20 opiekujący się naszą Szkołą).
  Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca i pomoc Uczniowi z dysleksją sprawią, że nauka będzie dla Niego czystą przyjemnością J
  Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 316

  25.09.2017 13:41 | więcej »
 • Cykl warsztatów umiejętności osobistych wspomagających radzenie sobie z przemocą w rodzinie.

  Szanowni Państwo,
   
  Z przyjemnością informuję, że w ramach programu Wyprawa PoMOC, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczynamy cykl warsztatów umiejętności osobistych wspomagających radzenie sobie z przemocą w rodzinie.
   
  Najbliższy warsztat poświęcony będzie rozumieniu emocji własnych i cudzych oraz odkrywaniu indywidualnych potrzeb, o których mówią nam emocje, a także odkrywaniu osobistej siły i mocy.
   
  Warsztat odbędzie się 30 września 2017 w godz. 9.00 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Niebieska Linia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 22 499 37 33 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 15.00).
   
  Bardzo proszę o przekazywanie tych informacji Państwa klientom. W załączniku przesyłam ogłoszenie o wykładzie z prośbą o umieszczenie na tablicy informacyjnej w Państwa placówce.

  Więcej informacji -KLIKNIJ TUTAJ- Warsztat_30.09_ogloszenie_(002).pdf
   
  Z pozdrowieniami,
  Małgorzata Wincenciak
  Koordynatorka Programu Wyprawa PoMOC
   
  Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Niebieska Linia
  ul. Jaktorowska 4
  01-202 Warszawa

   

  25.09.2017 13:32 | więcej »
 • WYKŁAD PRAWNY 29 WRZEŚNIA 2017 - Prawo cywilne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


  W ramach spotkania zostaną omówione możliwości ochrony osób doznających przemocy w rodzinie na gruncie prawa cywilnego. Przedstawione zostaną m.in.:  konsekwencje prawne zaistnienia zjawiska przemocy w rodzinie  tryb nakazania usunięcia osoby stosującej przemoc w rodzinie z mieszkania zgodnie z trybem art. 11a Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,   procedura eksmisji podczas rozwodu,   procedura eksmisji w trybie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,  różnice/przesłanki do stosowania ww. możliwości oddziaływań prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

   WYKŁAD PRAWNY 29 WRZEŚNIA 2017 

  Wykład odbędzie się 29 września 2017 (piątek) w godz. 17.00 - 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”  ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa 

   PROGRAM WYKŁADU - KLIKNIJ LINK : Wyklad_prawny_29.09_ogloszenie.pdf

   
  Zapisy w biurze Stowarzyszenia: Tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00  - 15.00)
  Podczas wykładu zapewniamy opiekę dla dzieci.

  25.09.2017 09:56 | więcej »