MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA NASZYCH UCZNIÓW ORGANIZOWANE PRZEZ PPP

 •  ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI

  W roku szkolnym 2018/2019 w ramach programów innowacyjnych będą realizowane zajęcia grupowe dla dzieci:
  - nieśmiałych
  „Asertywność, czyli odwaga i osobista siła w działaniu”
  ,

  - mających trudności z wyrażaniem emocji oraz radzeniem sobie z emocjami
  „Doświadczam, czuję, zmieniam”

  - z zakresu komunikacji międzyludzkiej
  „Ja i Ty, My i Oni, czyli jak się porozumieć”
  .

  Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach, zbliżonych wiekowo. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z:

  - psychologiem – Panią Edytą Kowalik
  - pedagogiem – Panią Agatą Młynarczuk
  Pokój nr 7, nr. tel. 22 664 62 07 wew. 208

  05.09.2018 08:17 | więcej »
 • „ASERTYWNOŚĆ, CZYLI ODWAGA I OSOBISTA SIŁA W DZIAŁANIU”

  PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM „ASERTYWNOŚĆ, CZYLI ODWAGA I OSOBISTA SIŁA W DZIAŁANIU”

  25.09.2017 09:38 | więcej »
 • PROGRAM PRACY ROZWIJAJĄCY KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE Z DZIEĆMI NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

  PROGRAM PRACY ROZWIJAJĄCY KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE Z DZIEĆMI NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO) „DOŚWIADCZAM, CZUJĘ, ZMIENIAM”

  25.09.2017 09:38 | więcej »
 • POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA: ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYW. dla UCZNIÓW

  W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programów innowacyjnych będą realizowane zajęcia grupowe dla dzieci:
  - nieśmiałych „Asertywność, czyli odwaga i osobista siła w działaniu”,
  - mających trudności z wyrażaniem emocji oraz radzeniem sobie z emocjami „Doświadczam, czuję, zmieniam”
  - z zakresu komunikacji międzyludzkiej „Ja i Ty, My i Oni, czyli jak się porozumieć”.

  Wszystkie zajęcia odbywają się w małych grupach, zbliżonych wiekowo. Zainteresowanych rodziców

  zapraszamy do kontaktu z:

  - psychologiem – Panią Edytą Kowalik
  - pedagogiem – Panią Agatą Młynarczuk
  Pokój nr 7, nr. tel. 22 664 62 07 wew. 208

  11.09.2017 12:07 | więcej »