MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Informacje ogólne i komunikaty

 • Pismo Ministerstwa Edukacji dot. ubezpieczeń NNW w szkołach


  Państwo  Kuratorzy Oświaty /wszyscy/ 
   
  Szanowni Państwo,  
   
  uprzejmie informuję, że Ministerstwu Edukacji Narodowej został przekazany Raport Rzecznika Finansowego pt. „Ubezpieczenia szkolne”. Raport jest również dostępny na stronie internetowej Biura Rzecznika Finansowego1.  Uprzejmie proszę Państwa Kuratorów o jego analizę. Jednocześnie z uwagi na zbliżający się  termin rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, uprzejmie proszę o  poinformowanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego Raportu Rzecznika Finansowego, w celu wyeliminowania  wskazanych nieprawidłowych praktyk ubezpieczeń szkolnych.

  PEŁNA TREŚC PISMA -KLIKNIJ LINK -Pismo_do_Kurator___w_ws._przekazania_Raportu_Rzecznika_Finansowego_i_pisma_Przewodnicz_cego_KNF..pdf

  15.09.2017 15:51 | więcej »
 • INFORMACJA RR O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU  UCZNIÓW 

   

   W związku z niedawno rozpoczętym rokiem szkolnym przypominamy, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców. W związku z tym Rada Rodziców przy SP 316 w Warszawie informuje, iż w roku szkolnym 2017/2018 nie uczestniczy w wyborze zbiorowego ubezpieczenia dzieci.  Każdy rodzic według własnego uznania podejmuje decyzję o wyborze ubezpieczyciela. Jednocześnie zachęcamy do zawierania w/w umów NNW ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 
  pełny tekst Informacji RR -kliknij link -info_NNW.pdf
  15.09.2017 15:45 | więcej »
 • Nowy regulamim Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018


  Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem Rady Rodziców.

  kliknij link- Regulamin_RR_SP316_28_09_2017.pdf

  15.09.2017 15:10 | więcej »
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dot. Ubezpieczeń NNW

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), sprawująca nadzór nad zakładami ubezpieczeń i pośrednikami ubezpieczeniowymi, wydała komunikat poświęcony problematyce oferowania ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej (dalej jako: ubezpieczenie NNW).

  Pełna treść komunikatu KNF - kliknij wiecej

  15.09.2017 15:25 | więcej »