MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 14.11.2018

Tutaj znajdziesz informacje, wzory dokumentów oraz ogłoszenia nt. akcji letniej dla naszej szkoły oraz oddziału przedszkolnego w szkole nr 316

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018

Harmonogram zapisów do Programu Lato w Mieście 2018
     
Data Etap zapisów/czynności kandydata
od  do
17 maja
godzina 12.00
29 maja
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
7 czerwca
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
7 czerwca
godzina 16.00
18 czerwca godzina 12.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie (na wskazane przez szkołę konto)
8 czerwca godzina 8.00 18 czerwca godzina 15.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie Lato w Mieście 2018, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat

Potwiedzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
19 czerwca
 godzina 16.00
Informacja o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych
21 czerwca
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
21 czerwca
godzina 12.00
31 sierpnia Zapisy na wolne miejsca