MENU GŁÓWNE

PARTNERZYPiątek 14.12.2018

Tutaj znajdziemy zaproszenia do udziału w konkursach, wystawach oraz innych wydarzeniach kreatywnych, które ze względu na swą tematykę są organizowane dla uczniów klas od 0 do 8 w Szkole Podstawowej nr 316. Uczniów zapraszamy do uczestniczenia w nich a Rodziców do kibicowania!

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania Utworów Fantastycznych - Zapraszamy do udziału uczniów kl. IV-VI ceniących umiejętność pięknego czytania i interpretacji tekstu

Zapraszamy uczniów kl. IV-VI ceniących umiejętność pięknego czytania i interpretacji tekstu do udziału 
Szkolnym Konkursie Pięknego Czytania Utworów Fantastycznych.

Regulamin:

  1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania dowolnego fragmentu utworu fantastycznego tworzącego logiczną całość. Utwór powinien pochodzić ze zbiorów naszej biblioteki.
  2. Prezentacja przygotowanego fragmentu nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
  3. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2017r.
  4. Osoby zainteresowane zgłaszają się do 21 kwietnia 2017r. do biblioteki.
 
Kryteria oceny:
- wrażliwość na piękno słowa mówionego,
- dykcja i prawidłowa emisja głosu
- interpretacja wybranego tekstu.