MENU GŁÓWNE

PARTNERZYPiątek 14.12.2018

Tutaj znajdziemy zaproszenia do udziału w konkursach, wystawach oraz innych wydarzeniach kreatywnych, które ze względu na swą tematykę są organizowane dla uczniów klas od 0 do 8 w Szkole Podstawowej nr 316. Uczniów zapraszamy do uczestniczenia w nich a Rodziców do kibicowania!

Zapraszamy wszystkich chętnych Uczniów klas V – VII do udziału w szkolnym etapie Warszawskiego Konkursu Czytelniczego

Zapraszamy wszystkich chętnych Uczniów klas V – VII do udziału w szkolnym etapie Warszawskiego Konkursu Czytelniczego Magia lektur

Organizatorem konkursu pod honorowym patronatem Mazowieckiego  Kuratora Oświaty jest SP nr 285 przy ul. Turmonckiej 20 w Warszawie.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.sp285waw.edupage.org w zakładce:  Z życia szkoły/ konkursy dzielnicowe/ ogólnopolskie

Zadaniem uczestników konkursu jest przeczytanie książki J. R. R. Tolkiena Hobbit   i rozwiązanie testu z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi.    

Zakres materiału do etapu szkolnego:

J. R. R. Tolkien Hobbit, tłumaczenie M. Skibniewska

Zgodnie z informacją organizatora do etapu międzyszkolnego przechodzi jeden uczeń z najwyższą punktacją z każdej startującej szkoły.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycielek języka polskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. (środa, po feriach zimowych).

Szkolny etap konkursu odbędzie się w tygodniu 12 -16 lutego 2018 r.

- szczegółowy termin podany będzie na tablicy ogłoszeń dot. konkursów,  piętro 2., po feriach zimowych.

                                                         Zapraszamy!