MENU GŁÓWNE

PARTNERZYPiątek 14.12.2018

Tutaj znajdziemy zaproszenia do udziału w konkursach, wystawach oraz innych wydarzeniach kreatywnych, które ze względu na swą tematykę są organizowane dla uczniów klas od 0 do 8 w Szkole Podstawowej nr 316. Uczniów zapraszamy do uczestniczenia w nich a Rodziców do kibicowania!

Literacki Konkurs Fantasy "W kręgu Śródziemia"- ZAPROSZENIE


Zapraszamy Uczniów kl. V i VI lubiących pisać prace twórcze i interesujących się literaturą fantasy do udziału w Literackim Konkursie Fantasy  "W kręgu Śródziemia"
Prace zgłaszamy do swoich nauczycieli j. polskiego do dnia 21 kwietnia br.

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 209 im. H. Ordonówny w Warszawie;
szczegółowy regulamin:
https://szkolapodstawowa209.edupage.org (zakładka: Konkursy)
 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tematycznych. W każdej z kategorii uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie z gatunku fantasy z wykorzystaniem wskazanego motywu:

Kategoria I:  motyw uczonego-czarnoksiężnika

Kategoria II: motyw fontanny szczęścia

Kategoria III: motyw odkupienia dawnej winy

 

     ◊ Uczestnicy są zobowiązani do napisania prac o objętości od 6 do 8 stron.

◊ Prace muszą być napisane czcionką Times New Roman wielkości 12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza,  wydrukowane na papierze formatu A4.

◊ Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w jednej wybranej kategorii.

◊ Szkoła może zgłosić do konkursu najwyżej dwie prace w każdej kategorii, czyli łącznie sześć prac.

◊ Do konkursu można zgłosić teksty zarówno w pełni oryginalne, jak i inspirowane twórczością znanych autorów literatury fantasy (fan fiction).

◊ W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace napisane samodzielnie i niepu-blikowane wcześniej  w wydawnictwach drukowanych czy Internecie.

◊ Prace konkursowe mają być opatrzone pseudonimem autora oraz numerem kategorii – informacje  te należy zapisać na górnym marginesie pierwszej strony.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

◊ Zgodność z wyznacznikami gatunkowymi literatury fantasy.

◊ Zgodność z tematem, wykorzystanie motywu.

◊ Oryginalność i atrakcyjność ujęcia tematu.

◊ Walory literackie pracy.

◊ Poprawność językowa pracy.