MENU GŁÓWNE

PARTNERZY



Piątek 14.12.2018

Tutaj znajdziemy zaproszenia do udziału w konkursach, wystawach oraz innych wydarzeniach kreatywnych, które ze względu na swą tematykę są organizowane dla uczniów klas od 0 do 8 w Szkole Podstawowej nr 316. Uczniów zapraszamy do uczestniczenia w nich a Rodziców do kibicowania!

Szkolny konkurs plastyczny o tematyce religijnej- " Dzieci z Fatimy " klasy 0-3 i 4-6

Adresaci: Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej na 2 poziomach edukacji
Cele: Duchowo – artystyczno – integracyjne
-przypomnienie dzieciom historii objawień w Fatimie,
-przygotowanie do jak najlepszego przeżycia Jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie,
-rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, w tym uczniów z dysleksją
Nagrody: Za udział uczeń otrzymuje 6 z religii (ocena cząstkowa). Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.

Terminy: Prace należy przynosić do 30 marca 2017 do nauczycieli religii. Rozstrzygnięcie konkursu podczas rekolekcji szkolnych na początku kwietnia.

 Regulamin konkursu:

  1. UCZNIOWIE 0-3

- Uczniowie przedstawiają historie związane z objawieniami Matki Bożej dzieciom z Fatimy,

- na formacie A4,

- wykonane techniką dowolną ,

- samodzielnie i starannie,

- każda praca powinna być podpisana – imię i nazwisko autora, klasa.

2) UCZNIOWIE KLAS 4-6

- Uczniowie wykonują PLAKAT*przedstawiający wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej dzieciom z Fatimy,

- na formacie A3 (297x420),

- wykonane techniką dowolną,

- samodzielnie i starannie,

- każda praca powinna być podpisana – imię i nazwisko autora, klasa.

Terminy: Prace należy przynosić do 30 marca 2017 do nauczycieli religii. Rozstrzygnięcie konkursu podczas rekolekcji szkolnych na początku kwietnia.