MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Rozkład dnia (ramowy) Cele i zadania Informacje ogólne Konkursy Inne

Oddział przedszkolny

Rok Szkolny 2018/2019

 

Ramowy rozkład dnia oddziałów przedszkolnych

               Ramowy rozkład dnia uwzględniający czas form aktywności dzieci w zgodzie z podstawą programową

8.00-8.10 – Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodnie z potrzebami dzieci

8.10–8.20 – Zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • zabawy ruchowe z dominantą elementu ruchu,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • integracyjno-ruchowe,
 • ruch przy muzyce.

8.20–9.00 – Czynności przygotowujące do śniadania i śniadanie:

 • higieniczne,
 • organizacyjno-porządkowe,
 • zwyczajowo-kulturowe.

9.00–9.30 – Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:

 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy manipulacyjne,
 • rozwijające mowę,
 • ćwiczące koncentrację uwagi,
 • rozwijające logiczne myślenie,
 • kształtujące umiejętność współdziałania,
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne.

9.30–9.40 – Zabawa relaksacyjno-koncentrująca z wykorzystaniem muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej wyciszeniu.

9.40–10.15 – Zajęcia poznawczo-wychowawcze (zespołowe, grupowe) – cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem metod:

 • metoda dobrego startu – wg M. Bogdanowicz,
 • dziecięca matematyka - wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • ruch rozwijający W. Scherborne,
 • zajęcia sensomotoryczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia grafomotoryczne,
 • zajęcia rozwijające aktywność twórczą,
 • realizacja projektów,
 • zajęcia sprawnościowe i sportowe.

10.15–11.00 – Czynności przygotowujące do drugiego śniadania; czynności przygotowujące wyjście dzieci do ogrodu:

 • czynności fizjologiczne,
 • ustalenie zasad zabaw w ogrodzie,
 • określenie części garderoby adekwatnej do pogody,

11.00–12.45 – Zabawy w ogrodzie:

 • swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego,
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń,
 • gry i zabawy sportowe (zespołowe, grupowe, międzygrupowe).

12.45–13.30 – Czynności przygotowujące do spożycia obiadu i obiad.

13.30–15.00 – Odpoczynek – relaksacja (higiena układu nerwowego):

 • słuchanie muzyki,
 • słuchanie bajek,
 • słuchanie dźwięków przyrody (płyty),
 • relaks,
 • zabawy dźwiękonaśladowcze,
 • swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań,
 • zabawy i gry indywidualne, zespołowe,
 • zabawy ruchowe: spontaniczne i kierowane.

15.00–15.30. Czynności przygotowujące do podwieczorku i podwieczorek.

15.30–17.00. Swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali dziecięcej bądź w sali gimnastycznej