MENU GŁÓWNE

PARTNERZYCzwartek 16.08.2018

Stypendia szkolne Zasiłki szkolne Akcja Społ. "Hali Wola" -"Pomóżmy Dzieciom..." Stypendium "Posiłek dla Ucznia" Współpraca z OPS

Pomoc Materialna

Stypendia szkolne

Szanowni Rodzice, 

 (link do pobrania Wniosku) - wniosek o stypendium szkolne nowy od 1.09.2017

 (link do pobrania Wniosku) -  oswiadczenie o dochodach nowy wzór od 1.09.2017

Stypendia na rok szkolny 2017/2018 - INFORMACJA

Wnioski i regulamin przyznawania stypendiów szkolnych można pobrać:

  1.  ze strony Biura Edukacji – zakładka Dla Ucznia i Rodzica – Pomoc socjalna dla ucznia;

  2. W szkole w pok. nr 3 (obok sekretariatu) wraz z drukiem oświadczenia

  3. U pedagoga szkolnego – p. Anny Frindt-Bajson - w gabinecie 211 na II piętrze;

  4. Ze strony internetowej szkoły – zakładka Pomoc materialna (wniosek, regulamin i wzór oświadczenia)

 

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczenia, zaświadczenia) w szkole w terminie do 15 września 2017 r. u pedagoga szkolnego – Pani Anny Frindt-Bajson - w gabinecie 211 na II piętrze.

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), tj. 514 zł.

 

W razie trudności i pytań dotyczących wypełniania wniosku zapraszam na konsultacje lub proszę o telefon.

 

Telefon kontaktowy do pedagoga: 664-62-07 lub 665-72-75 wew. 212.

 

Zapraszam,

 

Anna Frindt-Bajson

 

 

.