MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Nagłówek

Misja szkoły

Misja szkoły:

 • Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla uczniów.
 • Szkoła miejscem dobrego  rozwoju – stworzenie warunków do rozwoju różnorodnych talentów.
 • Szkoła miejscem pielęgnowania podstawowych i ponadczasowych wartości – wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (Orkiestra Mandolinowa Juno Wars).
 •  Szkoła miejscem dobrej współpracy z rodzicami i wspierania rodziców w wychowaniu dzieci.

 

Wizja szkoły - szkoła nowoczesna:

 • szkoła jako społeczność tworzona przez nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • szkoła z nowoczesnym wyposażeniem,
 • szkoła wyposażająca uczniów w wiedzę i w umiejętności potrzebne we współczesnym świecie,
 • szkoła rozwijająca się, twórcza, z dobrą atmosferą,
 • szkoła zachęcająca do rozwoju i umożliwiająca go,
 • szkoła bezpieczna,
 • szkoła mający dobry i skuteczny przepływ informacji,
 • szkoła, z którą chętnie się identyfikujemy,
 • szkoła odkrywająca i rozwijająca talenty.