MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Juno Wars

 

 

DYRYGENT

Aleksandra Stadnicka-Wawer

 

AKOMPANIATOR

Anna Salij-Tuz

 

Orkiestra Mandolinowa Juno Wars

 

Orkiestra Mandolinowa Juno Wars, to unikatowy zespół.
Jego nadrzędnym celem jest upowszechnianie wychowania muzycznego i edukacji kulturalnej wśród dzieci, poprzez grę na mandolinach, a w pierwszych latach nauki również poprzez śpiew i taniec.
Juno Wars został założony przy szkole nr 316 w roku 1984 przez Mieczysława Fabera.
Od roku 1992 dyrygentem i kierownikiem artystycznym zespołu została  Aleksandra Stadnicka-Wawer, twórca  zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu autorskiego ,,Orkiestra mandolinowa” . Program ten pozwolił na połączenie działalności artystycznej orkiestry z realizacją obowiązku szkolnego.
Repertuar orkiestry jest bardzo różnorodny, a wykonywane przez nią utwory wymagają opracowania
i przystosowania do możliwości wykonawczych i specyfiki zespołu.  W programach orkiestry można było usłyszeć muzykę, popularną, ludową, filmową  i poważną.
W skład orkiestry wchodzą mandoliny, mandole, instrumenty perkusyjne i fortepian. Wykorzystywane
są również  wiolonczela, flet, trąbka, akordeon i  instrumenty sztabkowe. Niektóre utwory wykonywane są z towarzyszeniem wokalistów i chóru. Podczas koncertów można było usłyszeć również  instrumenty niekonwencjonalne, takie jak np. trąbki rowerowe, gliniane ptaszki, gwizdki, tara do prania, kryształowe wazoniki. Innym  wykorzystywanym pomysłem są np. okrzyki, bądź odzywki wykonywane przez dzieci
w ramach utworu.
Niepowtarzalne brzmienie orkiestry i urozmaicone aranżacje, powodują u dzieci bardzo dużo  pozytywnych emocji. Dzieci z zainteresowaniem czytają nuty, cieszą się możliwością wspólnego muzykowania. Mali muzycy z niecierpliwością oczekują  na połączenie wszystkich głosów orkiestrowych i efekty końcowe – koncerty i występy na terenie szkoły, Warszawy, Polski i poza granicami kraju.
Orkiestra Juno Wars wielokrotnie brała również udział w konkursach i przeglądach zespołów instrumentalnych na terenie Polski i Europy, zajmując  zawsze najwyższe miejsca.
 
Funkcjonowanie orkiestry
Muzyczne kształcenie dzieci objętych innowacją pedagogiczną ,,Orkiestra mandolinowa”, trwa sześć lat. W klasie pierwszej i drugiej dzieci uczestniczą w zajęciach muzyczno – ruchowych, podczas których uczniowie poznają świat muzyki poprzez taniec.   Od klasy trzeciej do szóstej, dzieci uczą się gry na mandolinach, mandolach i instrumentach perkusyjnych oraz opanowują umiejętność zespołowej
i wielogłosowej gry w orkiestrze.
Uwieńczeniem każdego roku nauki są koncerty dla rodziców, gości, przyjaciół orkiestry, fanów
i społeczności lokalnej. Koncerty te pozwoliły stworzyć w Szkole Podstawowej nr 316 lokalny ośrodek kultury muzycznej nie tylko dla dzieci, ale również dla mieszkańców Bemowa.
Podczas koncertów zespoły dzieci tańczących (kl. I i II) prezentują układy choreograficzne. Dzieci starsze (kl. III-VI), grają w orkiestrze.
Zapraszani są również artyści wzbogacający program koncertu, lub brzmienie orkiestry np. aktorzy, śpiewacy, tancerze, uczniowie Szkoły Baletowej, Zespół Mazowsze, czy kataryniarz.
Orkiestra przygotowuje  również oprawę muzyczną do wszystkich uroczystości szkolnych tj. ślubowanie klas I, spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zakończenie roku klas VI, zakończenia roku wszystkich klas i inne.
Koncerty organizowane w Szkole 316 angażują emocjonalnie i twórczo wychowawców klas muzycznych, wielu nauczycieli, pracowników i uczniów (również klas nie objętych programem autorskim).
Wychowawcy klas o rozszerzonym profilu muzyki współpracując z osobami prowadzącymi orkiestrę dbają o wizerunek orkiestry podczas koncertów, oraz wiele spraw związanych z organizacją
i funkcjonowaniem zespołu. Wychowawcy klas o rozszerzonym profilu muzyki to wspaniali organizatorzy, nauczyciele pracujący z wielkim zaangażowaniem, powołaniem i talentem pedagogicznym.
Działalność Juno Wars to zatem nie tylko kształcenie muzyczne, ale również wychowywanie wspaniałych ludzi poprzez sztukę.
Orkiestra Juno Wars koncertuje również poza terenem szkoły. Niejednokrotnie uświetniała uroczystości na terenie Bemowa , Warszawy, Polski i poza granicami kraju.
Osobami szczególnie zaangażowanymi we współpracę z orkiestrą są wychowawcy świetlicy oraz kierownik Tomasz Strzyga.
Dekoracją podczas koncertów zajmuje się Dorota Chyczewska.
Fotografowaniem orkiestry podczas występów zajmuje się Anna Wysocka i Jacek Orlikowski.
Każdego  roku w ostatnim tygodniu sierpnia, dzieci wyjeżdżają na obozy muzyczne do Piwnicznej Zdrój. Kierownikiem obozów jest Halina Bartoszewicz.
Podczas takich warsztatów szkoleniowych dzieci ćwiczą w otoczeniu gór, zwiedzają okolice, przeżywają wspólne niezapomniane przygody i zacieśniają przyjaźnie.
Podsumowaniem i wielką atrakcją tych wyjazdów są wspólne koncerty w Piwnicznej, Muszynie
i na Słowacji z  orkiestrą mandolinową  Echo z Piwnicznej i orkiestrą mandolinową Barwinek ze Słowacji.
Koncerty te stały się już tradycją w tamtych okolicach i wzbudzają duże zainteresowanie. Na plakatach można zobaczyć zaproszenie na ,,Koncerty na 100 mandolin”, a później obejrzeć je w regionalnej telewizji i przeczytać o nich w gazetach.
Dlaczego warto grać w orkiestrze mandolinowej Juno Wars
Orkiestra mandolinowa Juno Wars to zespół jedyny w swoim rodzaju. Nie ma drugiej takiej dziecięcej orkiestry  w Polsce i na świecie.
Orkiestra Juno Wars w której grają dzieci z klas I - VI, daje każdemu z nich szansę na odkrycie swojego talentu muzycznego.
Dzięki uczestnictwu w lekcjach muzyki i próbach, dzieci uczą się tańczyć, śpiewać, grać na mandolinach, mandolach, instrumentach sztabkowych i perkusyjnych, uczą się również odczytywania zapisu nutowego.
W efekcie dzieci biorą udział we wspaniałych koncertach podsumowujących każdy semestr kształcenia, jak również w koncertach poza terenem szkoły. Gra w orkiestrze Juno Wars, to poznawanie świata muzyki,  polskiej kultury  i  kultury innych narodów.
Granie w orkiestrze daje wiele korzyści pozamuzycznych i ogólnorozwojowych. Gra na instrumencie stanowi bowiem formę aktywności nie tylko muzycznej, ale również psychicznej. Dodatkowo wspólna gra na instrumentach daje radość, przynosi zadowolenie, stanowi dobrą zabawę z rówieśnikami, uczy systematyczności.
 
Muzykowanie prowadzi do ogólnego rozwoju dziecka poprzez usprawnianie procesów poznawczych:
- pamięci,
- uwagi,
- koncentracji,
- zdolności obserwacji i porównywania,
- wrażeń,
- spostrzeżeń.
 
Aktywne uczestniczenie w zajęciach z użyciem instrumentów przez dzieci, pobudza również rozwój:
- wrażliwości,
- emocji,
- poczucia estetyki,
- socjalizacji.
 
Dzięki wybraniu tej formie nauki muzyki – graniu w orkiestrze Juno Wars, dzieci znacznie lepiej radzą sobie z nauką  innych przedmiotów zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. Dzieci z klas objętych programem Orkiestra mandolinowa chętniej i odważniej biorą udział w  międzyszkolnych konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, odnosząc sukcesy i niejednokrotnie zajmując czołowe miejsca.
Koncertując dla znakomitej publiczności w prestiżowych miejscach w Polsce (m.in. w Filharmonii Narodowej, dla Prezydenta i Kuratora Miasta Stołecznego Warszawa, Rzecznika Praw Dziecka, Dyrektora Biura Edukacji, w Pałacu Ślubów, czy w Pałacu Biskupów dla licznie zgromadzonych dyrektorów szkół podstawowych i średnich) i Europie(Szwecja, Niemcy, Słowacja, Węgry), nagrywając płyty w profesjonalnym studiu (Studio Polskiego Radia im. Kazimierza Lutosławskiego), dzieci wzmacniają swoje poczucie własnej wartości, co niejednokrotnie pomaga im w funkcjonowaniu
w szkole, jak i późniejszym życiu dorosłym.
Wspólne muzykowanie to nauka współpracy w zespole, jakże ważna w całym życiu.
Dzieci śpiewając, tańcząc i grając w Juno Wars, współpracują ze sobą, zaprzyjaźniają się, co
w oczywisty sposób korzystnie wpływa na ich relacje w klasie, czy w całej społeczności szkolnej. Niejednokrotnie te znajomości przeradzają się w przyjaźnie trwające również wtedy,  gdy dzieci opuszczą już mury szkoły 316.
 
Gra w orkiestrze mandolinowej Juno Wars, to niezapomniana przygoda i bardzo dobre podparcie 
w odnoszeniu przez dziecko sukcesów  w szkole i w życiu dorosłym. Wspólne granie powoduje  nawiązywanie dobrych relacji z rówieśnikami, uczy mądrego spędzania czasu.
Koncerty i wyjazdy, to okazja do poznania wartościowych ludzi oraz poznawania świata.
 
Skrócona historia Orkiestry Juno Wars
Szkolna Orkiestra Mandolinowa Juno Wars została założona w 1984 r.  przez niezwykle operatywnego dyrektora Szkoły nr 316, Krzysztofa Kalińskiego oraz nauczyciela akademickiego Mieczysława Fabera i prowadzona do roku 1992. W roku 1992 orkiestra została reaktywowana przez nowego dyrektora szkoły Elżbietę Chludzińską i zaproszoną do współpracy jako dyrygent  i kierownik artystyczny Aleksandrę Stadnicką, przy współpracy muzycznej Elżbiety Łysakowskiej, a następnie Anny Wojciechowskiej.
Elżbieta Chludzińska - opiekun i menadżer  orkiestry. Z pełnym osobistym zaangażowaniem i oddaniem dbała o kwestie organizacyjne. Była doskonałym psychologiem, posiadała dar dostrzegania potencjałów tkwiących w poszczególnych osobach z grona pedagogicznego, rodzicach  i uczniach, co skierowywała na obszar idealnego funkcjonowania orkiestry. To między innymi dzięki niej, w szkole i orkiestrze powstała rodzinna atmosfera.
Teresa Szafraniec - wicedyrektor szkoły, niezastąpiony opiekun orkiestry i współorganizator wszystkich wyjazdów zagranicznych, krajowych oraz obozów szkoleniowych dla dzieci młodszych. Niezwykle zaangażowana w rozpoznawanie możliwości i umiejętności muzyczno - ruchowych dzieci zainteresowanych realizacją  Innowacji Pedagogicznej "Orkiestra Mandolinowa."  Zawsze zainteresowana pomocą i bieżącymi sprawami dotyczącymi klas o rozszerzonym profilu muzyki, uśmiechnięta - dobry duch orkiestry.
Elżbieta Łysakowska, zawsze uśmiechnięta, bardzo sumiennie pełniła funkcję nauczyciela pracującego z głosami orkiestrowymi.
Anna Wojciechowska, nauczycielka pełna ciepła, o ogromnym sercu, kochana przez dzieci i ceniona przez nauczycieli, pracowała z głosami orkiestrowymi, a w latach 2005–2010, w zastępstwie pełniła funkcję dyrygenta.
Anna Salij-Tuz – wyjątkowo utalentowana muzycznie i zaangażowana w pracę z orkiestrą. Jest wspaniałym akompaniatorem i wirtuozem fortepianu, w odniesieniu  do uczniów konsekwentna, wymagająca, mądrze kochająca dzieci i z dużym poczuciem humoru. Posiada umiejętność obsługi muzycznych programów do pisania nut oraz aranżacji utworów muzycznych dla orkiestry. Współpracę
z orkiestrą podjęła w roku 2008.
Andrzej Stadnicki - pomysłodawca i pierwszy nauczyciel zajęć muzyczno- ruchowych choreograf, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej, jeden z najwybitniejszych  w Polsce specjalistów w tej dziedzinie, autor wielu książek
i kilkudziesięciu innych publikacji z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego.
Poza wysokim poziomem merytorycznym, prof. Andrzej Stadnicki wnosił do zajęć atmosferę niezwykłego ciepła
i serdeczności. Zajęcia te prowadzone były również przez Aleksandrę Stadnicką- Wawer i Dominikę Stadnicką –Strzembosz, obecnie przez Beatę Łopuszyńską.
Dominika Stadnicka-Strzembosz, pedagog z umiejętnościami pianistycznymi i tanecznymi, autorka książki ,,Wychowanie jako miłość”, wielu publikacji i bajek, która poza przygotowywaniem pięknych układów choreograficznych, przekazywała dzieciom niezwykłą grację i kulturę bycia. Podczas koncertów akompaniowała także orkiestrze.
Beata Łopuszyńska, to nauczyciel zajęć muzyczno-ruchowych  w chwili obecnej. Jest osobą niezwykle twórczą, kochającą muzykę, o duszy artystycznej, tworząca barwne improwizacje ruchowe do największych przebojów muzyki popularnej i filmowej. Jest autorką wielu przepięknych piosenek dla dzieci. Podczas swojej pracy chętnie śpiewa z dziećmi, podkreślając ich talenty wokalne.
Warte podkreślenia jest iż wszystkie osoby współpracujące z orkiestrą były i są bardzo pozytywnymi wzorcami osobowościowymi dla dzieci.
Orkiestra ma na swoim koncie liczne sukcesy, w tym m.in.: I miejsca i Puchar Kuratora w  Konkursach Szkolnych Zespołów Instrumentalnych organizowanych przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej (1998r., 2001r. oraz 2004r.), Bemowska Nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury (2002r.), II miejsce w II Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Roztańczone Mazowsze” (2002r.), I miejsce w Konkursie Młodych Talentów Muzycznych (2003r.), nagranie 10 płyt w studiu S-2 Polskiego Radia, występ w programie telewizyjnym TVP1 „Kawa czy herbata” (2003r.). 
Do koncertów szczególnej rangi w kraju można zaliczyć udział w imprezie z okazji 400-lecia stołeczności Warszawy (1996r.), koncert na Placu Zamkowym w Warszawie (2003r.), udział orkiestry Juno Wars w projekcie Ambasady Królestwa Szwecji i Biura Kultury m.st. Warszawy pt. „Czytam, wiem, tworzę” (2005r.), koncert dla Ambasady Szwecji z okazji święta św. Łucji (2005r.), koncert „Sport, muzyka oraz my z 316” polsko-szwedzkie spotkanie (2008r.), koncert w Starej Pomarańczarni (2013r.), koncert w Pałacu Ślubów, koncert w Pałacu Prymasowskim organizowany przez Kardynała Nycza dla dyrektorów szkół województwa mazowieckiego i Kuratora Oświaty (2014 r.),  koncerty charytatywne
i wiele innych.
Zespół koncertował również poza granicami kraju – w Niemczech, na Węgrzech w Szwecji i na Słowacji. Koncerty Juno Wars cieszyły się wielkim uznaniem. Największy aplauz wzbudziły: koncert orkiestry podczas rewizyty na Węgrzech (2002r.), koncert na Węgrzech w Szkole Artystycznej z Mortonwaszar (2004r.), koncerty w Szwecji (2005r.), koncerty w Lund, Szwecja (2007r.), koncerty w Budapeszcie na Węgrzech (2007r.), koncerty w Goeteborgu, Szwecja (2008r.), koncert w Starej Lubownej (2014r.)

Aleksandra Stadnicka-Wawer