MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Informacje ogólne

 

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rok szkolny 2018/2019

PRZYDZIAŁ

SAL I GRUP

Przed południem
do godz. 11.30

Po południu
od godz. 11.30

Sala  1

1a 1a, 2a, 3a

Sala  2

1c 1c, 2b

Sala  3

4b, 4f 3d, 4b, 4f

Sala  4

4 a,c,d,e,g,h 4 a,c,d,e,g,h

Sala  5

1d 1d, 3c

Sala  6

1f 1f, 2c

Sala  7

1e 1e, 2d

Sala  8

1b, 3b 1b, 3b

 

 

 

 

 

 

 

Klasy "0" do godziny 8.00 przyprowadzamy do sali 1
                  po 17.00 odbieramy z sali numer 1
 


Po godz. 17.00 wszystkie dzieci

przebywają w SALI 1

 

7:00 – 8:00

Gry i zabawy świetlicowe

 

8:00 – 8:45

praca indywidualna lub grupowa z dziećmi

 

8:45 – 9:00

kontrola przygotowania do zajęć lekcyjnych

 

9:00 – 9:45

zajęcia dydaktyczne

 

9:45 – 10:00

śniadanie

 

10:00 – 11:30

zabawy ruchowe w sali / na świeżym powietrzu (grupa poranna)

 

11:30 – 12:30

zabawy ruchowe i relaksacyjne w sali (grupa popołudniowa)

 

12:30 – 13:20 

Odrabianie pracy domowej

 

13:20 – 14:05

zajęcia dydaktyczne 

 

14:05 – 15:00

zajęcia audiowizualne lub z wykorzystaniem komputera

 

15:00 – 17:00

gry i zabawy świetlicowe w sali / na świeżym powietrzu

 

17:00 – 18:00

zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań