MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Plan pracy

Dzienny rozkład zajęć w Świetlicy Szkolnej SP 316

 

700 - 800

 • schodzenie się dzieci.
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zgodne z wyborem własnym dzieci.
 • przygotowanie do zajęć lekcyjnych.

 

800 - 1100

 • zapewnienie opieki grupie porannej, uczniom potrzebującym np. podczas absencji nauczycieli, nieuczęszczającym na basen, lekcje religii.
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli świetlicy dla grupy porannej.
 • Śniadanie
 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zgodne z wyborem własnym dzieci.

 

1100 - 1200

 • schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych.
 • odpoczynek i zabawy dowolne.
 • Spożywanie obiadu pod opieką wychowawcy świetlicy

 

1200 - 1430

 • schodzenie się dzieci po zajęciach lekcyjnych.
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli świetlicy dla grupy popołudniowej.
 • odrabianie zadań domowych.
 • gry i zabawy na powietrzu.
 • zajęcia okolicznościowe.
 • zabawy integracyjne.
 • zajęcia plastyczne przygotowujące dzieci do udziału w konkursach.
 • konkursy/quizy/zagadki/rebusy.
 • Spożywanie obiadu pod opieką wychowawcy świetlicy

 

1430 - 1700

 • zabawy dowolne wg zainteresowań.
 • różne formy pracy z książką.
 • oglądanie bajek.
 • słuchanie bajek i piosenek.
 • porządkowanie gier i zabawek.
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

 

1700 - 1800

 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ JEST DOKUMENTEM PODLEGAJĄCYM MODYFIKACJOM ZGODNIE
Z AKTYWNOŚCIĄ I ZAINTERESOWANIAMI DZIECI.

 
 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

PONIEDZIAŁEK – gawęda, rozmowa, małe formy teatralne

WTOREK – zajęcia czytelnicze

ŚRODA – zajęcia audiowizualne

CZWARTEK – zajęcia plastyczno – techniczne

PIĄTEK – gry, zabawy dydaktyczne