MENU GŁÓWNE

PARTNERZYCzwartek 16.08.2018

Plan pracy

 

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

 

7:00 – 8:00

Gry i zabawy świetlicowe

8:00 – 8:45

praca indywidualna lub grupowa z dziećmi

8:45 – 9:00

kontrola przygotowania do zajęć lekcyjnych

9:00 – 9:45

zajęcia dydaktyczne 

9:45 – 10:00

śniadanie

10:00 – 11:30

zabawy ruchowe w sali / na świeżym powietrzu (grupa poranna)

11:30 – 12:30

zabawy ruchowe i relaksacyjne w sali (grupa popołudniowa)

12:30 – 13:20 

Odrabianie pracy domowej

13:20 – 14:05

zajęcia dydaktyczne 

14:05 – 15:00

zajęcia audiowizualne lub z wykorzystaniem komputera

15:00 – 17:00

gry i zabawy świetlicowe w sali / na świeżym powietrzu

17:00 – 18:00

zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań
 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

PONIEDZIAŁEK – gawęda, rozmowa, małe formy teatralne

WTOREK – zajęcia czytelnicze

ŚRODA – zajęcia audiowizualne

CZWARTEK – zajęcia plastyczno – techniczne

PIĄTEK – gry, zabawy dydaktyczne