MENU GŁÓWNE

PARTNERZYCzwartek 16.08.2018

Dokumenty świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY 2018/19 

                                                                                                     


 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                                                                                                    


 

ZASADY OPUSZCZANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZEZ DZIECKO

                                                                                                    


 

INFORMACJA O UCZESTNICTWIE DZIECKA
W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH

                                 


 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY PRZEZ OSOBĘ NIEPELNOLETNIĄ

                                                                                                    


 

OŚWIADCZENIE O ODBIORZE DZIECKA PRZEZ OSOBĘ NIEUPOWAŻNIONĄ