MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

o zajęciach Aktualności

Karta rowerowa

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego wyeliminuje lub znacznie ograniczy zagrożenia w ruchu drogowym oraz  poprawi bezpieczeństwo na naszych drogach. Szkoła odgrywa tu niewątpliwie ogromną rolę, dlatego też prowadzone są od najmłodszych lat zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na drodze.

W ramach lekcji zajęć technicznych od klasy czwartej omawiane są już bardzo wnikliwie zagadnienia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach, zasady świadomego uczestnictwa uczniów jako rowerzystów w ruchu drogowym oraz rozwijane zainteresowania rowerem  jako środkiem sprzyjającym aktywnej formie wypoczynku.

Wyznacznikiem efektywności tych działań będzie zdanie przez uczniów egzaminu teoretycznego i praktycznego, a tym samym zdobycie karty rowerowej.

 

Regulamin uzyskania karty rowerowej                .pdf

Arkusz zaliczeń - karta rowerowa                        .pdf