MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Smerfy w krainie nauki

Jest to innowacja pedagogiczna prowadzona w grupie Smerfy, które ma zapewnić dzieciom ogromną dawkę wiedzy praktycznej i teoretycznej z przedmiotów przyrodniczych. Zajęcia pozwolą poszerzyć teorię o umiejętności praktyczne, co jest ważne nie tylko w dalszej edukacji, ale także w życiu codziennym. Dzięki rozszerzeniu porgramu, dzieci przekonają się, że nauka to fantastyczna zabawa, a odkrywanie świata może być niezapomnianą przygodą. Rozbudzanie w dzieciach pasji do nauki już od najmłodszych lat z pewnością zaowocuje w dalszej edukacji.

Zajęcia  polegają na wykonywaniu, ale także projektowaniu przez dzieci prostych i bezpiecznych eksperymentów przyrodniczych.

Zgodnie z założeniami konstruktywizmu, nauczyciel jest jedynie inspiratorem do działania, który zadaje otwarte pytania, na które dzieci poszukują odpowiedzi samodzielnie lub zespołowo. Określa cele eksperymentów oraz uświadamia je dzieciom, pomaga sformułować problem badawczy. Zadaniem dzieci jest  próba stawiania własnych hipotez oraz wykonanie eksperymentów zgodnie z opracowaną procedurą poszukiwania odpowiedzi na postawiony problem. Następnie wszystkie dzieci będą interpretować wyniki i formułować wnioski, które powinny się zakończyć dyskusją na ten temat. Organizowanie dyskusji pozwala na uczenie się zrozumiałego wypowiadania się, słuchania siebie nawzajem, poszanowania cudzego zdania i rozwijanie umiejętności spojrzenia na problem z różnych stron. Nauczyciel będzie także otwarty na dziecięce pytania oraz propozycje zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentów przez nie same. Szczególnie cenione będą sytuacje pracy w  zespołach zadaniowych, które uczą współpracy, komunikacji i pozwalają uczyć się dzieciom od siebie wzajemnie.