MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Tutaj znajdziemy zaproszenia do udziału w konkursach, wystawach oraz innych wydarzeniach kreatywnych, które ze względu na swą tematykę są organizowane dla uczniów klas od 0 do 8 w Szkole Podstawowej nr 316. Uczniów zapraszamy do uczestniczenia w nich a Rodziców do kibicowania!

Miejski konkurs plastyczno-multimedialny  „Za każdy kamień Twój” -X edycja.

Miejski konkurs plastyczno-multimedialny  „Za każdy kamień Twój” -X edycja. Szkoła Podstawowa nr 387  im. Szarych Szeregów w Warszawie ogłasza konkurs miejski. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub komputerowa prezentacja o  historii i Bohaterach Szarych Szeregów.

Więcej informacji u nauczycieli informatyki.