MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Tutaj znajdziemy zaproszenia do udziału w konkursach, wystawach oraz innych wydarzeniach kreatywnych, które ze względu na swą tematykę są organizowane dla uczniów klas od 0 do 8 w Szkole Podstawowej nr 316. Uczniów zapraszamy do uczestniczenia w nich a Rodziców do kibicowania!

Uczniów kl. IV zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie ortograficznym

Zapraszamy Uczniów kl. IV do udziału w  szkolnym konkursie ortograficznym

Cel konkursu to doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów, rozwijanie pisemnych form wypowiedzi pod kątem poprawności językowej, ortograficznej                                   i interpunkcyjnej.

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie dyktanda.

Tych z Was, którzy lubią i cenią ortografię oraz interpunkcję, i chcieliby sprawdzić swoje umiejętności – prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa u swoich nauczycielek języka polskiego do dnia 23 lutego (piątek).

     Konkurs odbędzie się w tygodniu 5 – 9 marca 2018 r.

Szczegółowy termin podany będzie na tablicy ogłoszeń dot. konkursów, (2.piętro, obok sali nr 201).