MENU

PARTNERZYNiedziela 18.03.2018

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 Dokumenty ZSP nr 6

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

 

Kadra Kierownicza:

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 - Iwona Kaczmarczyk

 

Wicedyrektor  - Ewa Stolarczyk

Wicedyrektor - Alicja Świtacz

Wicedyrektor - Anna Kurowicka

Wicedyrektor - Anna Błaszczyk

Wicedyrektor - Aneta Kokocińska

Kierownik świetlicy - Tomasz Strzyga