MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Owoce i warzywa w szkole

PROGRAM „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”

Agencja Rynku Rolnego

www.arr.gov.pl

Termin realizacji : cały rok szkolny 2017/2018

Cel programu

Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci

klas I-III.

Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące

o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Zasady realizacji programu:

W ramach programu uczniowie będą otrzymywali porcję warzyw i owoców.

  • porcja składa się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego, które jednorazowo otrzymuje dziecko uczestniczące w programie „Owoce i warzywa w szkole”

  • okres udostępniania – 10 wybranych tygodni udostępniania owoców i warzyw dzieciom

z klas I – III i grup przedszkolnych tzw. grup „0”w danym okresie

  • owoce i warzywa:

a) spożywane będą w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły podstawowej wyłącznie przez uprawnionych beneficjentów, tj. dzieci z klas I – III i grup przedszkolnych tzw. „0”, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie oraz prowadzonej ocenie programu

b) nie będą spożywane na przerwach, podczas których dzieciom uczestniczącym w programie wydawane są regularne posiłki ( np. obiady)

c) będą udostępniane co najmniej dwa razy w tygodniu zgodnie z obowiązującym sposobem udostępniania ( m.in. w zakresie częstotliwości dostaw, rodzaju, ilości i jakości produktów) oraz opublikowaną przez ARR Informacją o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania

  • Owoce i warzywa udostępniane dzieciom w ramach programu muszą:

- spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych

- być gotowe do bezpośredniego spożycia, tj. świeże, czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe i zdrowe

  • Owoce i warzywa będą dostarczane do szkoły przez zatwierdzonych dostawców – podmioty, określone w art. 6 ust. 2 lit. c) - e) ppkt i) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 288/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r., które uzyskały zatwierdzenie Dyrektora OT ARR do uczestnictwa w programie.

  • Za jakość owoców i warzyw udostępnianych dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowany w szkole podstawowej oraz dzieciom

z klas I-III w ramach programu odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca

I okres - Firma SEBEX

II okres Firma UZIMEX

Szczegółowe informacje dotyczące Warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole”   są umieszczone na stronie ARR www.arr.gov.pl

Koordynator programu w szkole: Beata Giergielewicz