MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Informacje

Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej nr 316 w Warszawie
na rok  szkolny 2018/2019 


Cele:

  • Integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  • Działalność na rzecz społeczności szkolnej.
  • Wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią.
  • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
  • Kultywowanie tradycji i zwyczajów.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
  • Organizowanie akcji charytatywnych.
  • Prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego

 

Opiekunowie: Michał Marszałek, Natalia Grejcz, Anna Cacko, Renata Miziołek