MENU GŁÓWNE

PARTNERZYNiedziela 23.09.2018

Informacje

 

                             Samorząd Uczniowski klas 1-3 i oddziałów przedszkolnych

                                  Szkoły Podstawowej nr 316 w Warszawie

                                   na rok  szkolny 2017/2018  

 

Opiekunowie: Anna Cacko, Renata Miziołek

 

Cele:

  • Integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  • Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.

  • Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.

  • Wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania na terenie szkoły i poza nią.

  • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

  • Kultywowanie tradycji i zwyczajów.

  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

  • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

  • Organizowanie akcji charytatywnych.

  • Prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.