MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Wolontariat w szkole

Wolontariat w naszej szkole

Zapraszamy chętnych uczniów klas IV – VII do współpracy w Szkolnym Kole Wolontariatu!!!

- Możesz zrobić dla innych coś bardzo ważnego,

- Możesz uczynić swoje życie barwniejszym,

- Możesz zdobyć ciekawe doświadczenia! 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Joanną Żółtowską (logopedą)

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno -  wychowawczy.