MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Podstawa Programowa

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest prowadzony przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od kwietnia 2006 r. i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz ich nauczycieli. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Nasza szkoła bierze udział w w/w programie od 2011 roku. Zajęcia odbywają się w drugim semestrze dla uczniów klas trzecich, prowadzone są w formie zabawowej, a odpowiednie pomoce pozwalają skutecznie przekazywać
i przyswajać wiedzę. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach, potrafią wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce.

Więcej o Programie na stronie  
www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac