MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r.

 

                 Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych1 (RODO), które wprowadza ujednolicone dla całej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące również nas, jako placówkę oświatową. W związku z powyższym Rozporządzeniem pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach, które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

                 Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych pozostaje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 z siedzibą przy ul. Stanisława Szobera 1/3, 01-318 Warszawa. Kontakt w ZSP nr 6, tel.: 22 664-62-07 w.203.

                 Dane osobowe Państwa i Państwa Dzieci są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z wymogiem ustawowym i Państwa zgodą. Podstawą prawną zbierania danych osobowych jest: art. 6. ust.1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO i w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celów.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa Dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Państwa dane i dane Dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach prawa.

 

Z poważaniem

mgr Iwona Kaczmarczyk

Dyrektor

 

 

 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

http://help.edupage.org/