MENU GŁÓWNE

PARTNERZYŚroda 23.01.2019

Egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

POBIERZ