MENU GŁÓWNE

PARTNERZYPiątek 14.12.2018

Mały Pitagoras

/Jest to innowacja pedagogiczna obejmująca zajęcia edukacyjne z obszaru: Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności matematycznych i poczucia wartości każdego dziecka. Podstawowym założeniem innowacji jest:
- wykorzystanie koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
- wykorzystanie opracowanych i stworzonych przez autorkę innowacji gier matematycznych utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności,
- wykorzystanie podczas zajęć portalu edukacyjnego matzoo.pl,
- wykorzystanie podczas zajęć ciekawych, ale powszechnie dostępnych pomocy dydaktycznych takich jak klamerki, guziki, nakrętki, sznurki, spinacze, magnesy a także naturalnych okazów (kamieni, kasztanów, żołędzi, szyszek, itd.),
Innowacja „Mały Pitagoras” ma wpłynąć na efektywność edukacyjną dzieci w edukacji matematycznej w naszym przedszkolu - tym samym na polepszenie jakości pracy placówki. Innowacja realizowana w grupie Kotki  od września 2018 do czerwca 2019.