MENU GŁÓWNE

PARTNERZYPiątek 14.12.2018

Zdrowy, sprawny i zabawny każdy przedszkolak

INOWACAJA PEDAGOGICZNA: „Zdrowy, sprawny i zabawny każdy przedszkolak”

Autor:  Aneta Iwanowicz

Grupa:  „Poziomki” 3-latki

Opis innowacji pedagogicznej, tematyka, cela i zadania:

Inowacja pedagogiczna pt. „ Zdrowy, sprawny i zabawny każdy przedszkolak ‘’ podejmuje następujące tematy : Zdrowy styl życia, Moje eko-śniadanie, Co wiemy o zdrowym odżywianiu się, Duży czy mały,  to sportowiec doskonały, W zdrowym ciele zdrowy duch, Stop – biernym palaczom, Przedszkolak bez próchnicy,  Lubimy swoje przedszkole, Kij i marchewka, Jak budować poczucie wartości u dzieci, Wpływ środków audiowizualnych na rozwój dzieci, Mały ratownik, Ewakuacja, Przedszkolak bezpiecznym rowerzystą, Poznajemy zawody – policjant, strażak, strażnik miejski, lekarz, stomatolog, pielęgniarka.  Cele innowacji: przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających życiu, poznanie różnych ekologicznych produktów spożywczych będących źródłem witamin i minerałów, zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców, kształcenie umiejętności współpracy  w grupie, zaangażowanie do współpracy rodziców, kształcenie postawy pro – zdrowotnej i zdrowego stylu życia, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, poznawanie szkodliwych skutków palenia papierosów, rozumienie mycia zębów po każdym posiłku, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji i potrzeb, uświadomienie własnych błędów wychowawczych,  poznawanie negatywnego wpływu mediów na rozwój dziecka, przekazywanie dzieciom umiejętności z zakresu dbania o własne bezpieczeństwo, postępowania w sytuacji wypadku lub innego zagrożenia, oswajanie dziecka z osoba ratownika, sprzętem i wyposażeniem medycznym, ćwiczenie szybkiego , zorganizowanego opuszczania budynku przedszkola przez wszystkie dzieci i personel, poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego , bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach,  szczegółowe przybliżenie specyfiki wybranych zawodów, budzenie szacunku dla pracy strażaków i straży miejskiej, uświadomienie problemów osób niepełnosprawnych fizycznie.

Zajęcia realizowane w miłej i przyjaznej atmosferze. Dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.  Inowacja  prowadzona aktywnymi i nowatorskimi metodami i formami pracy.

Czas realizacji : rok szkolny 2018/2019.