MENU GŁÓWNE

PARTNERZYCzwartek 21.06.2018

Informacje ogólne

 

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rok szkolny 2017/2018

PRZYDZIAŁ

SAL I GRUP

Przed południem do godz. 11.30

Po południu od godz. 11.30

Sala  1

1a, 3a 1a, 2a, 3a

Sala  2

1b 1b, 2c

Sala  3

3i 2d, 3i

Sala  4

4 (a, b, c, d, e), 5,6,7 3h, 4 (a, b, c, d, e), 5,6,7

Sala  5

3f 3f, 3j

Sala  6

1c 1c, 3d, 3g

Sala  7

1d, 3e 1d, 3e, 3c

Sala  8

  2b, 3b

 

 

 

 

 

 

 

Klasy "0" do godziny 8.00 przyprowadzamy do sali 8
                  po 17.00 odbieramy z sali numer 1
 


Po godz. 17.00 wszystkie dzieci

przebywają w SALI 1

 

7:00 – 8:00

Gry i zabawy świetlicowe

 

8:00 – 8:45

praca indywidualna lub grupowa z dziećmi

 

8:45 – 9:00

kontrola przygotowania do zajęć lekcyjnych

 

9:00 – 9:45

zajęcia dydaktyczne

 

9:45 – 10:00

śniadanie

 

10:00 – 11:30

zabawy ruchowe w sali / na świeżym powietrzu (grupa poranna)

 

11:30 – 12:30

zabawy ruchowe i relaksacyjne w sali (grupa popołudniowa)

 

12:30 – 13:20 

Odrabianie pracy domowej

 

13:20 – 14:05

zajęcia dydaktyczne 

 

14:05 – 15:00

zajęcia audiowizualne lub z wykorzystaniem komputera

 

15:00 – 17:00

gry i zabawy świetlicowe w sali / na świeżym powietrzu

 

17:00 – 18:00

zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań