MENU GŁÓWNE

PARTNERZYWtorek 22.01.2019

Dokumenty świetlicy

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY         .pdf

                                           


INFORMACJA O ZAJĘCIACH DODATKOWYCH                .pdf

                                           


INFORMACJA RODZICÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA           .pdf

                                           


ZASADY OPUSZCZANIA PRZEZ DZIECKO ŚWIETLICY                  .pdf

                                           


JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY             .pdf

                                           


ZGODA NA ODBIÓR DZIECKA PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ                 .pdf